Het werkt als volgt: je begint met de tag en daarna atribuut en natijd de eindtag als die er is
voorbeeld: <font color="red"> hier komt rode tekst </font>
als er meer atributen zijn dan kan het zo <font color="red" size="3" face="verdana"> hier komt rode tekst lettertype verdana en grootte 3</font>
<tag> atribuut eindtag omschrijving
tekst opmaak
font color /font kleur van de tekst in het engels opgeven
font size /font groote van de tekst
font face /font lettertype
site opmaak
body bgcolor geen achtergrond kleur
body background geen achtergrond plaatje
body text geen tekst kleur
body link geen kleur vd link
body vlink geen visited link (link waar op geklikt is)
alinea's
p /p alinea
p align /p left, right of center
center
center /center centreren
marquee
marquee /marquee scrollende tekst
marquee direction /marquee welke kant op up/down of left/right
marquee scrollamount /marquee snelheid
title
title /title titelbar
links
a href /a link (href=mailto:email@adres.nl)
a title /a geen omschrijving van de link
a target /a naam van target of _blank & _new of _top
tekst opmaak
b /b vetgedrukt
i /i cursief
u /u onderstreept
tabellen
table /table tabel
table cellpadding /table dikte van rand links/rechts
table cellspacing /table dikte van rand boven/onder
table bgcolor /table achtergrond kleur van tabel
table width /table breedte
table height /table hoogte
table border /table rand
tr /tr regel van tabel gevolgt door kolom
td /td kolom in een tabel
td bgcolor /td achtergrond kleur van kolom
td width /td breedte
td height /td hoogte
td align /td plaats: left|center|right
plaatje
img src geen plaatje
img width geen plaatje breedte
img height geen hoogte
img alt geen omschrijving van het plaatje
Koppen
h1 /h1 kop1
h2 /h2 kop2
h3 /h3 kop3
h4 /h4 kop4
h5 /h5 kop5
h6 /h6 kop6
enter en horizontale lijn
BR geen enter
hr geen horisontale lijn
hr size geen lijn dikte
hr noshade geen schaduw uit
formulier
form /form begin formulier
form name /form begin formulier
form action /form locatie
form method /form get|post
form target /form target zie ook link
input geen input balk
input name geen naam
input type geen type: text, button, submit, reset, hidden, password
input value geen tekst die er in staat
input size geen balkgrootte
input maxlenght geen maximale aantal lengte
select /select iets selecteren (option)
select name /select naam van select box
option /option options om te kiezen
option value /option de waarde van het option
textarea /textarea groot tekst veld
textarea name /textarea naam van het tekstveld
textarea cols /textarea breedte
textarea rows /textarea regels
frames
frameset /frameset frame maken
frameset cols /frameset kolomen
frameset rows /frameset regels
frameset border /frameset rand
frame /frame een nieuw frame hoort bij frameset
frame src /frame pagina van het nieuwe frame
frame scrolling /frame yes of no scrollbar aan of uit
frame name /frame naam van het frame nodig bij links (target)
ęCopyright By JS-Systems
Klik hier voor goedkope hosting